(1)
Mehta, V. Vegetarian Diet: A Boon or Bane for Health?. J Med Res Innov 2018, 2, e000084.